मुख्यमंत्री महिला सशक्‍तीकरण अभियान : बचतीला प्रगतीची जाोड!

 


1 काेटी महिलांना शासकीय याेजनांचा थेट लाभ

20 लाख नवीन महिलांना शक्‍ती गटाशी जाोडणार

10 लाख महिलांना तांत्रिक व व्‍यावसायीक प्रशिक्षण देणार 

10 लाख उद्याेजिकांना ग्राहक पेठ मिळवून जाोडणार

5 लाख महिलांना उद्याेग उभारणीसाठी भांडवल उपलब्‍ध करून देणार 

Post a Comment

0 Comments